Stallregler

För allas säkerhet och trevnad för både hästar och ryttare så har vi stallregler som du som uppstallad hos oss eller du som vistas hos oss förbinder du sig att följa.

 • När vi mockat, lett en häst eller på annat sätt skräpat ner i stallgången eller utanför stallet sopar, krattar vi efter oss, innan ridning, för allas trevnad.
 • Inga saker lämnas framme i stallgången av säkerhetsskäl.
 • Hästägaren ansvarar själv för att boxen håller god hygien genom mockning dagligen och påfyllning av strö i den mån det behövs. Städning av vattenkopp, krubba och dylikt.
 • Vi kan eventuellt behöva byta box till din häst vid behov. Vid uppsägning kan vi komma att använda den tomma boxen efter att din häst flyttat, även innan din sista dag för uppsägningstiden passerat. Hästar ska hållas uppbundna i skötspiltorna om inte hästägaren själv håller koll på hästen. Lämna inte hästen där ensam mer än ett par minuter som max. Vi gör i ordning hästen i boxen i möjligaste mån.
 • Vi lämnar inga grimmor hängande kvar i kedjorna när vi går ut för att rida av säkerhetsskäl. Hästar kan fastna i grimman och göra sig illa. Ta alltid loss grimman från båda kedjorna och häng upp dem på en krok.
 • Kvarlämnade saker plockas bort.
 • Vi sopar noggrant efter oss både i stall och i skötspiltan. Om hästen kissar eller bajsar får vi även spola eller hälla vatten över fläcken.
 • Vi skrapar bort vattnet i spolspiltan efter användning. Om vi använt spolspiltan som skötspilta bör vi sopa efter oss istället för att spola ner skräpet i brunnen. Unvik att sopa ner skräp i avloppet då det riskerar att bli stopp.
 • När hovslagaren varit på besök samlar hästägaren upp eventuella sömmar och gamla skor och lägger i hinken i hörnet. Detta ska inte slängas ut på gödselplattan.
 • För allas säkerhet gör i ordning din häst i boxen
 • Vid intag/utsläpp skall inga hästar stå i gången
 • Innan du kommer till oss med din häst skall hästen vara avmaskad samt inte ha varit i kontakt med andra hästar med smitta
 • Har du medryttare / medhjälpare skall dessa noggrannt informeras om stallregler
 • Vuxna är ansvariga ansvarar för att deras barn följer stallregler och policy