Policy

Vi vill att alla ska känna sig välkomna och att alla hjälper varandra.

Det är viktigt för oss att alla, såväl fyrbenta som tvåbenta, trivs här på gården och att vi alla bidrar till en god och härlig stämning där alla känner sig välkomna oavsett vilken inriktning man har eller vad man har för mål.

Vår policy:

  • Vi bidrar alla med en positiv attityd gentemot hästarna och varandra.
  • Vi ser gärna att de äldre stöttar de yngre och att de äldre föregår med gott exempel
  • Har vi önskemål eller annan feedback får man kontakta oss via meddelande, telefon eller om ni ser oss i stallet, alternativt tala direkt med den som det berör. Vi håller ändå en trevlig ton, även när vi har kritik att framföra.
  • Använder vi tavlan, facebookgruppen eller sms som kommunikationsmedel är vi noga med att uttrycka oss på ett trevligt sätt, för att inte andra ska ta illa vid sig. Vi undertecknar alltid med vårt namn. Vi vill att alla ska trivas på anläggningen!
  • ”Skitsnack”, skvaller, negativa attityder, översitteri, kränkande behandling, manipulativa metoder, viskande, mobbning ses som allvarliga regelbrott eftersom det påverkar många människor i stallet. Allvarliga regelbrott leder till avtalets upphörande.