Rosendahl Konvalescentstall & Hästpensionat

När olyckan är framme….

Vi känner med dig och förstår att det ibland kan kännas och vara både oerhört tungt ekonomiskt samt tidsmässigt krävande så man inte kan jobba och att det kan vara rätt så skönt att veta att den är i någon annans trygga händer som projektleder tillfrisknandet.

red and white tik tak toe game illustration

Vi inser också vilken förhöjd stressnivå det blir för både dig som ägare och dina familjemedlemmar med både att försöka få ihop tiden för skötsel och rehabilitering och samtidigt att fortsätta sitt vanliga liv och arbete utan stress.

Vi kan erbjuda din häst en lugn miljö med hög närvaro för tillsyn och för att ge din häst de bästa förutsättningar för återhämtning.

Vi har endast  5 minuter till Hästkliniken i Linköping – Mälaren hästklinik i Linköping. I samma lokaler finner du även den välutbildade hovslagaren Roger Träff och hans kollegor som driver Smedjan.

Easy – Go.
Tack vare vårt centrala läge straxt norr om Linköping har vi inte bara närhet till alla olika kliniker, utan även närhet till där våra kunder bor. Du når oss snabbt och enkelt då vi endast har ett par minuter till norra E4-avfarten i Linköping.

Vi erbjuder även i mån av plats stallplats till känsliga fång hästar och fång ponnysar som inte ska gå på bete, eller som behöver mindre anpassade rasthagar. Vi vet av egen erfarenhet att det är svårt att hitta stallplatser för fång hästar och fång ponnysar, och eller till ponnysar som inte ska gå på bete. Prata med oss så ser vi om vi kan hitta en lösning.

Vi som driver stallet har lång erfarenhet från att sedan barnsben haft många olika egna hästar under mer än 50 år. Vi har haft många ponnys och hästar under åren lopp och har byggt upp en stor hästerfarenhet under många år. Vi är vana att jobba i nära samarbete med veterinärer, equiterapeuter och hovslagare. Vi vill samtidigt hålla en tät kontakt med dig som hästägare.

Vi har ridbana, rundpaddock, grus- och gräsvägar i anslutning till stallet som ligger stadsnära men ändå på landet. Hästarna har i stort sett alltid tillsyn dagtid och efter behov. Våra kunder är hästar som har alltifrån strikt boxvila, till sjukhage eller gräshagar i varierande storlekar med och utan sällskap i hagen. Det kan vara allt från, skador såsom fång, ligamentskador, olika typer av frakturer, inför/efter operation, sårskador, hästar som behöver medicineras ofta och långväga patienter till någon av hästklinikerna i närheten.

Alla förfrågningar är välkomna, och vi försöker alltid i mån av tid
och plats tillgodose alla kunders behov

photo of a group of horses

Foder och strö

Torv / pellets
Hösilage
Mash/betfor

Tjänster

Fodring minst 4 gånger per dag
Medicingiva
Mockning 2 gånger/dag
Såromläggning/bandagebyten
Borstning och pyssel
Ta emot hovslagare/veterinär hemma.
Går de i hage spolas benen vid intag

Täckesbyte/benskydd.

Enklare vård såsom smörjning, tvätt etc, samt ev. stallbandage.

Motion och rehab

Rehabövningar som getts av veterinär, sjukgymnast eller equiterapeut.
Skritt för hand
Longering/tömkörning

Exempel på vad som kan köpas till

Sjukvårdsmaterial
Körning till/från klinik, hovslagare etc
Vara med vid veterinär- och/eller hovslagarbesök på klinik
Hämta ut medicin
Skoning/sjukbeslag

Kostnad

Enligt överenskommelse.

Arbete hemma på anläggningen:

Extra hantering av hästen hemma på anläggningen, såsom motion, såromläggning etc ingår med upp till 30 minuter/dag.

Arbete utanför anläggningen:

Allt arbete som är borta debiteras per timme. Kostnad enligt överenskommelse och milersättning för bilen vid körning av hästen är xx kr inkl. moms. Du debiteras i förskott.

Vi delar upp hästens konvalescens i tre faser:

Fas 1 är det som sker direkt efter att en skada uppstår, den kan omfatta allt ifrån ett par timmar upp till ett par dagar. I denna fas är det viktigt att begränsa skadans omfattning. Det kan innebära bandagering, kyla, boxvila, spjälning, gipsning, specialbeslag, medicinering, etc. etc. I denna fas undersöks hästen av veterinär och ibland även hovslagare. Efter att skadans omfattning har fastställts ordineras fortsatt behandling under denna fas endast av undersökande veterinär.

I Fas 2 går skadan in i den läkande fasen. Här återfinner vi även hästar som inte blivit akut sjuka, utan oftare, burit på rörelse- eller beteendestörningar en längre tid och nu behandlats. Under denna fas är det viktigt att hästen får alla möjligheter för att läka på bästa sätt. Det kan innefatta promenader i ridhus, på utebanan eller i skog- och mark, massagebehandling, stretching, bandagering, sjukhage, medicinering m.m. Allt beroende på individens behov och med ständig återkoppling till veterinär/hovslagare. Under denna fas kopplar vi ofta in equiterapeut, kiropraktor, hästtandläkare osv. för att optimera läkprocessen och även identifiera de eventuellt bakomliggande orsaker som kan finnas till hästens akuta skada.

När hästen går in i Fas 3 är skadan läkt, och den egentliga rehabiliteringen, d.v.s. återanpassningen, tar vid. Vi bygger i anpassad takt upp hästens muskulatur och kondition. Belastningen på senor, leder och muskler ökas successivt så att de stärks utan att påfrestas. Kontroll av musklernas kondition och hästens rörelseomfång sker oavkortat och relateras till träningsdosen.

Träningen individanpassas och kan innefatta allt från ridning (dressyr) och tömkörning till markarbete över bommar, löshoppning och intervallträning. Hästarna tränas på varierat underlag för att stärka senor och ligament i de nedre extremiteterna. Vi rider i ridhuset, på vår uteridbana, i skogen och på ängspartier, tränar canter, klättrar i backar eller skrittar ut på små stigar.

Målet är alltid en stark, frisk och motiverad individ som inte bara skall kunna återgå i arbete utan dessutom inte återfalla i samma problematik.

Du är välkommen att lämna din häst till oss i alla de tre faserna. All behandling sker utifrån dina val som hästägare, och efter rekomendation av veterinär, equiterapeft, hovslagare.

Som hästägare får du ta del av den journalföring som förts hos oss under konvalescensperioden.

Vi tar emot alla hästar som inte har:

  • Feber, infektioner eller smittsamma hudsjukdomar eller andra smittsamma sjukdomar
  • Akuta frakturer, luxationer eller andra akutsjukvårdskrävande insatser

Tänk även på att kontraindikationer mellan delar av behandlingsprogrammen och dräktighet finns, fråga oss gärna, och glöm inte att upplysa oss om din häst är dräktig.

För behandling av equiterapeut, kiropraktor, hästtandläkare, hovslagare samt veterinär utgår separat debitering.

Avbokning: Avbokning för behandlingar skall ske senast 24 timmar i förväg, annars debiteras full taxa.